Kolejna umowa na wozy dowodzenia dla Wojska Polskiego

Pomiędzy Agencją Uzbrojenia i Rosomak S.A. została zawarta kolejna umowa na dostawę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kolejnej partii wozów dowodzenia. Kontrakt zakłada dostawę w latach 2025-2026 pojazdów na podwoziu KTO. Wartość kontraktu to około 268 mln złotych.

Do chwili obecnej w zasobach wojska znajduje się 17 sztuk wozów dowodzenia. W październiku bieżącego roku podpisano umowę na dostawę 6 sztuk z terminem realizacji w latach 2024-2025, zaś obecna przewiduje wykonanie 12 sztuk pojazdów.

- Podpisanie kolejnej umowy na dostawę wozów dowodzenia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi potwierdzenie naszych kompetencji, długoletniego doświadczenia oraz zaangażowania w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań. Jesteśmy zadowoleni, że nasze nowoczesne, w pełni wyposażone w sprzęt specjalistyczny wozy spełniają oczekiwania i zapotrzebowanie wojska oraz będą dalej im służyć w codziennym wykonywaniu zadań – powiedział Piotr Kisiel p.o. Prezes Zarządu Rosomak S.A.  

Wóz Dowodzenia opracowany na bazie Platformy Systemowej KTO 8x8 zapewni dowódcom i osobom funkcyjnym możliwość kierowania i dowodzenia zarówno w ruchu, jak i podczas postoju pojazdu (w tym utrzymanie łączności, wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych oraz wymianę informacji z przełożonym, jednostkami podległymi i współdziałającymi). Zastosowany sprzęt specjalistyczny, jak i opracowane oprogramowanie, zapewnią możliwość przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO SECRET włącznie. Podwyższone podwozie bazowe KTO Rosomak zagwarantuje komfortowe warunki pracy dla dowódcy obsługi, operatora oraz czterech osób funkcyjnych – stanowiska dowodzenia.

Pojazd posiadać będzie takie same parametry trakcyjne jak pozostałe Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak wykorzystywane w Wojsku Polskim. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo załogi oraz osób funkcyjnych zastosowane zostaną w nim m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji. Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, zostanie zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics i doposażony w urządzenia peryferyjne, takie jak anteny zewnętrzne (polowe).

Nowe pojazdy dołączą do użytkowanych już w Siłach Zbrojnych RP, wyprodukowanych przez Rosomak S.A. w ostatnich latach wozów dowodzenia. Pojazdy wykorzystywane są m. in. w Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, 9 batalionie dowodzenia w Olsztynie, w których zyskały uznanie użytkowników.