Kolejne wozy dowodzenia z Rosomaka dla Wojska Polskiego

- Podpisanie kolejnej, już czwartej, umowy na dostawę wozów dowodzenia dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi potwierdzenie naszych kompetencji i długoletniego doświadczenia. Cieszymy się, że nasze nowoczesne, w pełni wyposażone w sprzęt specjalistyczny wozy sprostały oczekiwaniom wojska i będą dalej im służyć w codziennym wykonywaniu zadań operacyjnych  – powiedział Piotr Kisiel p.o. Prezes Zarządu Rosomak S.A.  

Wóz Dowodzenia opracowany na bazie Platformy Systemowej KTO 8x8 zapewni dowódcom i osobom funkcyjnym możliwość kierowania i dowodzenia zarówno w ruchu, jak i podczas postoju pojazdu (w tym utrzymanie łączności, wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych oraz wymianę informacji z przełożonym, jednostkami podległymi i współdziałającymi). Zastosowany sprzęt specjalistyczny, jak i opracowane oprogramowanie, zapewnią możliwość przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli TAJNE/NATO SECRET włącznie. Podwyższone podwozie bazowe KTO Rosomak zagwarantuje komfortowe warunki pracy dla dowódcy obsługi, operatora oraz czterech osób funkcyjnych – stanowiska dowodzenia.

Pojazd posiadać będzie takie same parametry trakcyjne jak pozostałe Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak wykorzystywane w Wojsku Polskim. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo załogi oraz osób funkcyjnych zastosowane zostaną w nim m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji. Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, zostanie zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics i doposażony w urządzenia peryferyjne, takie jak anteny zewnętrzne (polowe).

Nowe pojazdy dołączą do użytkowanych już w Siłach Zbrojnych RP, wyprodukowanych przez Rosomak S.A. w ostatnich latach, siedemnastu wozów dowodzenia. Pojazdy wykorzystywane są m. in. w Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, 9 batalionie dowodzenia w Olsztynie, w których zyskały uznanie użytkowników.