Prezentacja pojazdu Hardun dla Państwowej Straży Pożarnej

Podczas prezentacji przedstawiono funkcjonalności oraz wyposażenie specjalistyczne pojazdu. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji mobilności Harduna w trudnym terenie oraz zastosowanych założeń konstrukcyjnych, które w istotny sposób wyróżniają nasz produkt od innych rozwiązań tej kategorii na świecie.


– Hardun to jeden z pojazdów spółki Rosomak, którego wyposażenie: dźwig, wyciągarka czy lemiesz pozwalają sprawnie prowadzić wiele specjalistycznych działań. Ten sprzęt sprawdzi się w zadaniach realizowanych zarówno przez wojska inżynieryjne, ale także inne służby, które prowadzą akcje ratownicze czy ochronne. Można go wykorzystywać do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych czy innych kryzysów, przy których potrzebny jest niezawodny i mobilny sprzęt o dużej mocy. Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest produkt z Siemianowic Śląskich, z którego już teraz z powodzeniem korzysta wojsko, a być może już wkrótce także inne służby – powiedział Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego (CKPEiRT) Hardun to pojazd o dużej ładowności i podwyższonej mobilności z układem napędowym 8x8, przeznaczony do wykonywania zadań zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych w pojazdy kołowe, w szczególności transportery opancerzone Rosomak i pojazdy opracowane na ich bazie. Zabudowa specjalistyczna pojazdu przeznaczona jest do prowadzenia akcji ewakuacyjno–ratowniczych i holowania samochodów ciężarowych, kołowych transporterów opancerzonych, przyczep i naczep o DMC do 26 t.


Nasza spółka dostarczyła Siłom Zbrojnym RP 27 sztuk pojazdów Hardun. Znajdują się one na wyposażeniu brygad logistycznych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, gdzie pełnią funkcję kołowych wozów zabezpieczenia technicznego oraz pojazdów inżynieryjnych.