Przekazanie KTO Rosomak-S

Pod koniec grudnia ubiegłego roku, Rosomak SA zakończył, zgodnie z harmonogramem, przekazywanie nowych KTO Rosomak-S do przewozu przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

Proces przekazywania 38 pojazdów rozpoczął się w czerwcu 2021 r.. Do końca grudnia na wyposażenie Wojska Polskiego trafiło 15 Rosomaków-S w wersji dowódczej oraz 23 w wersji liniowej. Kolejne 22 KTO w wersji linowej zostaną dostarczone w 2022 r.

Dostawy realizowane są w ramach umowy zawartej 14 września 2020 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Rosomak SA, na łączną liczbę 60 sztuk pojazdów w tej wersji specjalnej. Wartość umowy wynosi 105,5 mln PLN brutto.

Rosomak–S wyposażony jest w dwie przenośne wyrzutnie PPK, posiada również środki łączności zewnętrznej oraz wielozakresowe pokrycie maskujące. Parametry techniczne pojazdu są identyczne jak dla wersji bazowej z uwzględnieniem zdolności do pokonywania przeszkód wodnych.