Umowa na dostawę Wozów Ewakuacji Medycznej - Rosomak WEM.

1 grudnia br. została podpisana umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Rosomak S.A. na dostawę kolejnej partii Wozów Ewakuacji Medycznej - Rosomak WEM. Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa 29 sztuk KTO Rosomak w wersji Wozu Ewakuacji Medycznej w latach 2024-2026. Wartość nowego kontraktu to ok. 450 mln złotych brutto.

 

Wóz Ewakuacji Medycznej zbudowany jest na podwoziu bazowym KTO 8x8 Rosomak. Jest przeznaczony do zbiórki rannych i porażonych z pola walki, udzielania pierwszej pomocy medycznej obejmującej zarówno opatrywanie ran i urazów oraz podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych.

 

Podwyższenie tylnej części kadłuba pojazdu zapewnia możliwość szybkiej ewakuacji rannych (w tym 3 w pozycji leżącej) oraz wygodną i ergonomiczną pracę personelowi medycznemu. Skład załogi stanowią dowódca wozu, podoficer sanitarny, 2 sanitariuszy oraz kierowca – mechanik. Pojazd ma możliwość prowadzenia obserwacji oraz obrony własnej. Wariant WEM posiada wszystkie walory typowe dla pojazdów rodziny Rosomak, jak wysoka mobilność, pływalność, możliwości transportu oraz wysoki stopień ochrony.