Public Information Bulletin

Home BIP

ROSOMAK Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańcow 5/7
tel. +48 32 228 57 51; +48 32 228 19 81;
fax +48 32 228 12 52
e-mail: rosomaksa@rosomaksa.pl

Nr KRS: 0000 231611 District Court in Katowice
NIP: 643-000-00-98
Share capital: 29.500.000,00 zł

- Pomoc techniczna 28 September 2022, 11:36:00
Content changed Daniel Chabera 2 June 2017, 15:10:00
- Daniel Chabera 2 June 2017, 15:10:00
The page has been published Daniel Chabera 2 June 2017, 15:07:00
Visit count: 1639 Changes log