KTO - Nauka Jazdy

KTO - NJ przeznaczony jest do szkolenia doskonalącego kierowców ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania KTO. Załogę pojazdu stanowią dowódca (instruktor nauki jazdy) oraz kierowca (szkolony), dodatkowo istnieje możliwość przewozu dwóch kursantów. Stanowisko pracy instruktora umieszczone jest w przedniej części przedziału załogi w miejscu zabudowy kopuły obserwacyjnej.
Instruktor ma możliwość zatrzymania pojazdu niezależnie od czynności wykonywanych przez kierowcę, kontroli jego pola widzenia poprzez zabudowane przyrządy obserwacyjne, a także sprawowania nadzoru nad istotnymi parametrami eksploatacyjnymi pojazdu. KTO - NJ umożliwia bezpieczne prowadzenie szkolenia w zakresie nauki jazdy, pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych.

Dane techniczne

Długość 7,9 m Prędkość maksymalna 100 km/h
Szerokość 2,8 m Prędkość pływania maks. 10 km/h
Wysokość 3,1 m Zasięg operacyjny 500 – 700 km
Masa Pojazdu 22 500 kg - -