Program MLU

Wprowadzenie Kołowych Transporterów Opancerzonych 8x8 Rosomak na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski w ramach programu KTO jest jednym z kluczowych wydarzeń związanych z budową nowoczesnej armii, realizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Ponad 900 wdrożonych pojazdów, liczne wersje specjalne oraz zweryfikowane możliwości tej platformy w rzeczywistych warunkach bojowych, w połączeniu z gwarancją pełnego wsparcia logistycznego, świadczą o sukcesie tego produktu.
Mimo upływu lat, KTO Rosomak nadal pozostaje nowoczesną platformą, która jeszcze długo może służyć do skutecznej realizacji zadań obronnych naszego kraju. Potencjał tej konstrukcji może zostać dodatkowo wykorzystany poprzez wdrożenie programu MLU (z ang. Midlife Upgrade).
Program MLU to proces modernizacji, rozwoju i wsparcia eksploatacji rodziny pojazdów KTO Rosomak, użytkowanych przez Siły Zbrojne RP. Jego głównym celem jest wydłużenie resursu pojazdów oraz weryfikacja obszarów możliwych do zoptymalizowania w konstrukcji, w momencie życia produktu, gdy ten potencjał jest największy. Kluczowym założeniem programu jest zaproponowanie użytkownikowi optymalnego rozwiązania, z zachowaniem jak najlepszej relacji koszt – efekt.
W zależności od wersji pojazdu, jego głównych zadań taktycznych oraz obszarów wrażliwych dla jego dalszego funkcjonowania, użytkownik będzie mógł zadecydować jakie elementy z danego pakietu MLU zostaną zastosowane.
Program MLU podzielono na 3 pakiety (poziomy). Każdy z nich składa się z różnych elementów (opcji), które mogą być indywidualnie dobierane dla konkretnego pojazdu, w zależności od obecnych lub prognozowanych potrzeb.


MLU 1 to podstawowy pakiet programu, którego głównym celem jest przedłużenie standardowego resursu pojazdu o kolejne 10 lat (z 30 do 40 lat). Obejmuje on kompleksową weryfikację stanu technicznego, wymianę wszystkich elementów podlegających naturalnemu zużyciu oraz zastosowanie podstawowego pakietu modernizacyjnego, zwiększającego ergonomię i funkcjonalność pojazdu czyli tzw. „face lifting”. Podstawowa modernizacja oznacza wymianę na nowsze wersje m.in.: włazu kierowcy, oświetlenia zewnętrznego w technologii LED, lusterek bocznych czy montaż czujników cofania.


MLU 2 to poziom programu umożliwiający wprowadzenie wielu istotnych ulepszeń w pojeździe. Standardowo zmiany uwzględniają wszystkie elementy zawarte w MLU 1, a dodatkowo pozwalają na dokonanie wyboru spośród dostępnych opcji i modernizację wybranych obszarów, w zależności od potrzeb danego pojazdu.
Wśród wielu dostępnych opcji w ramach MLU 2 wyróżnić można m.in.: zwiększenie objętości przedziału załogi poprzez wydłużenie pojazdu, zwiększenie nośności oraz wyporności, zastosowanie nowego silnika o większej mocy, zwiększenie odporności balistycznej czy wreszcie zastosowanie rampy desantowej zamiast tylnych drzwi.
Przedstawione tutaj oraz w tabeli propozycje zmian, mogą zostać rozszerzone o kolejne opcje zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Siły Zbrojne RP. Lista pozostaje otwarta.


MLU 3 to pakiet dedykowany pojazdom, które mogły by zostać wyprodukowane od podstaw np. w przypadku rozbudowy struktur Sił Zbrojnych RP czy też potrzeby uzupełnienia strat bojowych. Dotyczy on więc zupełnie nowych egzemplarzy. Zakres dostępnych zmian jest taki sam jak w MLU 2, jednak w porównaniu do pojazdów obecnie wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych, w czasie produkcji nowych egzemplarzy, wiele z dostępnych opcji może zostać bezpośrednio zaimplementowanych już na linii montażowej, co znacząco obniży koszty wprowadzanych ulepszeń.