Symulator szkolenia dowódców i działonowych KTO Rosomak – TASZNIK

To kolejny symulator opracowany na podstawie autorskiego polskiego oprogramowania w oparciu o polskie przedsiębiorstwa z przeznaczeniem do wykorzystania w procesie nauczania dowódców i działonowych pojazdów KTO Rosomak. Do użytkowania pojedynczo jak i w charakterze plutonu łącząc ze sobą pojedyncze urządzenia.
 
Ma umożliwiać realizacje ćwiczeń w zakresie:
  • budowy i działania mechanizmów przedziału wieży HITFIST 30mm
  • uruchamiania poszczególnych urządzeń
  • procedur dotyczących prowadzenia ognia
  • współpracy Dowódcy z Działonowym
  • prowadzenia ognia w różnych warunkach terenowych
  • prowadzenia ognia w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych
  • wyrobienia u załogi wieży nawyku obserwacji parametrów pracy poszczególnych elementów SKO
  • zachowania w sytuacjach niebezpiecznych na polu walki.
Zastosowane rozwiązania i technologie pozwalają na konfigurację symulatora w dwóch wariantach: pierwszy podstawowy z kabiną na kołach bądź w wersji rozbudowanej, w której kabina symulatora zamontowana jest na platformie ruchomej o 6 stopniach swobody, która symuluje ruchy pojazdu podczas jazdy w różnych warunkach terenowych. Symulatory KTO ROSOMAK typu TASZNIK mogą być połączone ze sobą, tworząc, w zależności od potrzeb, strukturę plutonu lub kompanii.

Ponadto każdy symulator typu TASZNIK może być połączony z systemem szklono treningowym np. typu śnieżnik do broni strzeleckiej, symulatorami TH-1, SK-1 i JASKIER.
 

Dane techniczne

Długość   3,0 m
Szerokość   2,4 m
Wysokość  2,4 m
Masa ok.  1 350 kg
Ilość zaprogramowanych zajęć i ćwiczeń bez ograniczeń