Wóz Rozpoznania Ogólnowojskowego

Wóz Rozpoznania Ogólnowojskowego przeznaczony jest do wykonywania zadań przez pododdziały rozpoznawcze. Parametry, osiągi i specjalistyczne wyposażenie pozwalają na realizowanie zadań rozpoznawczych w każdych warunkach, zapewniając jednocześnie możliwość współdziałania z pododdziałami rozpoznania sił zbrojnych NATO.
Pojazd dysponuje zautomatyzowanym systemem rozpoznania pola walki, obejmującym zintegrowane podsystemy: obserwacji, detekcji czynników zagrożenia, łączności i informatyczny

Dane techniczne

Długość 8,7 m Prędkość maksymalna 100 km/h
Szerokość 3,0 m Prędkość pływania maks. 10 km/h
Wysokość 3,5 m Zasięg operacyjny 500 – 700 km
Masa Pojazdu 23 300 kg - -